Page 1 - Gümüşhane Vizyon
P. 1

YIL : 2 • SAYI : 12 • EKİM 2016 • ISSN 2458-9578


                                    Gümüşhane

                IZYON
                 GÖKTÜRK
                 ARKETİP EVLERİ
                GÖKTÜRK
                COUNTYR LIFE
              ATAKÖY
              ATAKÖY KONAKLARI
            AYAZAĞA / MASLAK
          FLORYA
            VADİSTANBUL TERAS
          KORU FLORYA
                  BAKIRKÖY
                  CAPACITY
                FLORYA
                FLYINN
              AVCILAR
              PELICAN MALL
            BÜYÜKÇEKMECE
            PELICAN HILL
       kasına katılanların sayısı binlerle ifade edilir.
           GÖKTÜRK
           YALIN EVLER
                  KÜÇÜKÇEKMECE
                  CENNET KORU
       meşgul olur. Bir yandan eser vücuda getirirken bir yandan da gittikçe ders halkasını genişletir. Öyle ki ders hal-
       hocalık yaparken bir yandan da ilmî eserler tertip ve te’lîfine çalışır. Geceli gündüzlü otuz yıl eser telif etmekle
       müşhânevî (ks), icâzet aldıktan sonra Bayezid ve Mahmud Paşa Medreselerinde müderrisliğe başlar. Bir yandan
       Gümüşhanevi icâzet almadan önce arkadaşlarına ders verebilecek kadar hocalarının iltifatına mazhar olur. Gü-
       bulunup, İstanbul’daki onüç yıllık tahsil hayatı sonunda 1844’de icazet almıştır.
       Padişah ve saray hocalarının rahle-i tedrîsinde Şer’î ve zâhirî ilimleri tamamlar. Başarılı bir talebe olan
       Şeyhi Kürd Hoca namıyla bilinen Abdurrahman el-Harpûtî’den ders okumuştur. Bu hocaların rahle-i tedrisinde
       halifesi ve daha sonra kendisine intisap eden Şehri Hafız Muhammed Emir el-İstanbulî ile Erzincan’lı Nakşî
       Paşa Medresesi’nde Abdülaziz, Abdülmecid ve II. Abdülhamid’in hocası Abdullah el-Mekkî el-Erzincanî’nin
       kendi türbesinin de Süleymaniye Camii Şerîfi avlusunda bulunmasıyla geniş tabirini bulmaktadır. Mahmud
 45 X 64 KAPAK REVOLTA MONTAJI
       s)’nin yine Süleymaniye menşeli Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî’yi O’nun irşâdı ile görevlendirmesi ve nihayet
        bu caminin rüyasında gördüğü cami olduğunu anlar. Bu rüya Süleymaniye menşeli Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî(k-
        sına ve arkadaşlarına anlatır. Aradan bir müddet geçer Süleymaniye camiine girer. Bu ana kadar hiç görmediği
        Yukarıya çekilen zincirle camiyi de saran yangından kurtulur. Bu halde uyanır, rüyasını sabah heyecanla hoca-
        kaçmaya imkân bulamamaktadır. Bu arada semadan bir zincirin sarkıtıldığını görür. Hemen bu zincire yapışır.
        bir enkaz yığını haline gelmiştir. Yangın camiyi de sardığı için kaçmak istemekte fakat her tarafı saran yangından
        bütün ilimlerini en yüksek seviyede tahsil etmeye muvaffak olur.
        re de işaret eden bir rüyadır bu. Bu rüyada büyük bir cami içerisindedir. Büyük bir yangın etrafı sarmış ve her şey
       Tahsilinin sonlarına doğru bir rüya görür. Süleymaniye Camii ile ilgili dehşetli ama bazı manevî müjdele-
        İstanbul’da kalır.
                   YAKUPLU / BEYLİKDÜZÜ
                   DENİZİSTANBUL
                Gümüşhaneli İşadamları ve Bürokratları Aylık Tanıtım Dergisi
        ardından Mahmutpaşa Medresesi’nde bir hücreye yerleşerek kendisini ilimde derinleştirir. Zamanın okutulan
        manevî murakabesinde Hikmet, Ahbâr, Tasavvuf ve Fen gibi aklî-naklî ilimleri tahsil eder. Bu zatın vefatının
        başlar. Hiç bir tanıdığı olmadığı halde Rabbi’ne tam bir teslimiyet ve tevekkül duygusu içinde burada bir velinin
        “Yardımcı ve dost olarak Allah bana yeter” diyerek İstanbul’da Bayezid Medresesi’nde yapayalnız kalmaya
        İlim Tahsili
        İhtiyaçları için biriktirdiği bir miktar parayı da tamamen babasına gönderir. Amcasıyla vedalaşıp parasız pulsuz
        onunla dönmeyeceğini, ilim tahsili için İstanbul’da kalmaya karar verdiğini münasip bir dille amcasına anlatır.
        göz önünde bulunduran genç Ahmed, gerekli malzemeleri satın alıp amcasına teslim ettikten sonra Trabzon’a
        1247/1831 yılına rastlamaktadır. Babasının verilmiş bir sözü vardır, ağabeyi de askerden dönmüştür. Bunları
        Ticari alış-veriş için amcasıyla İstanbul’a geldiğinde onsekiz yaşlarındadır. Bu seyahat tarih olarak
       AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.) - 2
                          Yıl : 1 • Sayı : 3 • Kasım 2015  Yıl : 1 • Sayı : 4 • Aralık 2015
                         Gümüşhane
            www.kelesogluholding.com
                 Yıl : 1 • Sayı : 2 • Ekim 2015  IZYON MAHMUT OLTAN  IZYON
                                  Gümüşhane
                Gümüşhane
                            SUNGURLU
              IZYON    MUSTAFA KELEŞ Gümüşhaneli İşadamları ve Bürokratları Aylık Tanıtım Dergisi Gümüşhane benim için  Gümüşhaneli İşadamları ve Bürokratları Aylık Tanıtım Dergisi ERCAN ÇİMEN Gümüşhane
                             baba vasiyetidir...
                                             Yıl : 2 • Sayı : 5 • Ocak 2016
                                      Altın kalpli insanların
                    Mesleğin
                                      şehridir Gümüşhane...
                    Standartlarına
                    Uyulması Gerekiyor...
         Yıl : 1 • Sayı : 1 • Eylül 2015  Gümüşhaneli İşadamları ve Bürokratları Aylık Tanıtım Dergisi ORHAN ÜNSAL IZYON FİKRİ IŞIK Yıl : 2 • Sayı : 6 • Şubat 2016
        Gümüşhane
      IZYON   ALPER TUNA Vizyon Dergisi  AV. OĞUZHAN KARA İnşaat sektörü  Örnek model  davet ediyorum  Gümüşhaneli İşadamları ve Bürokratları Aylık Tanıtım Dergisi
                                         Gümüşhaneli İşadamları ve Bürokratları Aylık Tanıtım Dergisi
                             ülkemizin lokomotif
                                              Genç girişimcilerimizi
            Gümüşhane
                                              KOSGEB aracılığı
            Memleketimize
                             sektörüdür...
                                     İHSAN GÜNAYDIN
                                              ile uyguladığımız
            Işık Tutacaktır
      Gümüşhaneli İşadamları ve Bürokratları Aylık Tanıtım Dergisi
                                              programa başvurmaya
                                     Gümüşhane
                    Mücadelemiz
                    Ömrümüz Oldukça
                                                     Gümüşhane
                                     Üniversitesi...
                                                  IZYON
                    Sürecektir...
                                                        TAHSİN TARHAN
             ATA PAŞABEYOĞLU         SİNAN AYGÜN           sonraki uygulama için  duyuyorum
                                                       Memleketimle gurur
                                              YILMAZ KILIÇ
             Günaydın İstikrar
                                              Yapılan her iş bir
                             Üretim yapmadan
                     RUBİL GÖKDEMİR  birşey satamazsınız... FİKRET ORAK tecrübe demektir
                     Adalet ve            İnsanlar için sevgide uç
                     Hak Kavramı Bir
                     Toplumu Ayakta Tutan
                                     nokta yaradandır...
                     Temel Kavramlardan
                     Birisidir...
                                                      ÜNAL YILMAZ
              SABRİ VARAN          Kapak Fotoğrafı: Recep Ergin (Kürtün Dağları)   etmek için buralardayız
                                                      Milletimize hizmet
              Eğitimin Her Türlüsü     RECAİ BİRGÜN          İSMAİL AKÇAY
              Faydalıdır
                                     Kapak Fotoğrafı: Recep Ergin
                                             Gümüşhane Türkiye’nin
                                             çimentosudur
                   ABDÜLBAKİ KARA ÖMER FARUK DOĞAN Kapak Fotoğrafı: Recep Ergin Gümüşhane için  Gümüşhane BÜNYAMİN AYGÜN lokomotifidir
                              birlik olalım...
                    Pestil ve Kömemiz  IZYON Gümüşhane 1 Eylül 2015 IZYON 1 Eylül 2015 En iyi gazetecilerin
                    Markadır... Mutlak Surette   inanan birisiyim
                      Stratejik ve
                                    Anadolu’da yetiştiğine
               ERHAN ARAS  Uygulanabilir
              Hayatta Herkesin Bir  Planların Olması            Fotoğraf : Recep Ergin - Süleymaniye Mahallesi (Eski Gümüşhane)
                      Gerekiyor...
              Hedefi Olmalıdır...
             METİN UÇAR TAHSİN SÖĞÜT                IZYON Gümüşhane 1 Eylül 2015 KENAN AYDIN güzel olacak
             Moda Olmayan
                                                     NİDAİ KÖROĞLU
               Sadece İnsanların
                                                     Geleceğimiz
              Ancak Demode
             Kalmayan
                                                     bugünlerden daha
               Çalışıyoruz
             Yemekler  Mutluluğu İçin                  Gümüşhane hâlâ
                                            içimizde bir tutkudur
             Sunuyoruz                             Gümüşhanemizin Kurtuluşunun
         BAHTİYAR AYDIN
         Gümüşhane’de Yapı  Eylül 2015                       98. Yıldönümü Kutlu Olsun
         Sektörü Sığ
         Yazmak Bir Marifet,  IZYON Gümüşhane 1                    IZYON Gümüşhane 1 Eylül 2015 lokomotifidir
         Okumak iki...
                                                    GÜRKAN ÜÇÜNCÜ
                                                    İnşaat sektörü
                                                    ekonominin
                                                 YIL : 2 • SAYI : 11 • EYLÜL 2016 • ISSN 2458-9578
                                                 Gümüşhane
             Yıl : 2 • Sayı : 7 • Mart 2016 • ISSN 2458-9578
                                       YIL : 2 • SAYI : 10 • HAZİRAN 2016 • ISSN 2458-9578 IZYON
             Gümüşhane
                      Yıl : 2 • Sayı : 8 • Nisan 2016 • ISSN 2458-9578
          IZYON
                                YIL : 2 • SAYI : 9 • MAYIS 2016 • ISSN 2458-9578 Gümüşhane Gümüşhaneli İşadamları ve Bürokratları Aylık Tanıtım Dergisi
                                Gümüşhane
                BAKİ TUĞ
                      Gümüşhane
          Gümüşhaneli İşadamları ve Bürokratları Aylık Tanıtım Dergisi
                         AHMET GÜNDOĞDU IZYON
                Türkiye’nin ne
                   IZYON               IZYON
                kaybedecek toprağı
                vardır ne de insanı
                         Amacımız milletimize
                   Gümüşhaneli İşadamları ve Bürokratları Aylık Tanıtım Dergisi
                         hizmet etmek ve bunun  Gümüşhaneli İşadamları ve Bürokratları Aylık Tanıtım Dergisi Gümüşhaneli İşadamları ve Bürokratları Aylık Tanıtım Dergisi
                         sonucunda hoş bir sada
                         bırakmaktır.
               TURGAY ARAZ
               Müteahhit tanımı
               mutlaka yeniden
               yapılmalıdır
                         ORHAN KOÇ
                         Bülbülü altın kafese
                         koymuşlar ille de
                         memleket demiş
                                    RÖPORTAJLAR       TEMMUZ’U
                          RÖPORTAJLAR
                                    Kastamonu Pınarbaşı Kaymakamı
                          ŞAHiN KAZANCI   BEKiR CANSIZ       UNUTMAYACAĞIZ
              NECATİ UÇAN
     Kapak Fotoğrafı: Recep Ergin     FATİH CANSIZ ORHAN MACiT MURAT KOÇ
              Halkımıza hizmet
                          Şırnak Güçlükonak Kaymakamı
              etmek için buradayız
                                    Ege Ulaşım Taşımacılık
                        İnsanı yaşat ki
                        devlet yaşasın Macit Mandıra Ltd. Şti.  Yönetim Kurulu Başkanı
                          Yönetim Kurulu Başkanı ŞABAN ALi DÜZGÜN
                          AYLA SAN      Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
                Kapak Fotoğrafı: Recep Ergin       OSMAN YEŞiLYURT
          Gümüşhane            Anadolu Böbrek Vakfı               Eylül 2015
         IZYON
          1   AZİZ NAS                   Kelam Anabilim Dalı Başkanı Gümüşhane 1
          Eylül 2015           Kurucusu ve Başkanı              IZYON
             İnsanı yaşat ki
             devlet yaşasın      AHMET HAMDi NAYIR
                                    San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü
                        OSMAN KÖSE        Yeşilyurtlar Makina Isı Cihazları
                          Bilecik Valisi
                    Gümüşhane
                   IZYON  Tehlikeden ve ihanetten     Gümüşhane 1 Eylül 2015
                     1 Eylül 2015 kaçan değil, ortadan  IZYON
                        kaldırmaya çalışan bir  IZYON Gümüşhane 1 Eylül 2015
                        kültürümüz var
                           Gümüşhane
                         IZYON    1  Eylül 2015
   1   2   3   4   5   6