Page 12 - Gümüşhane Vizyon
P. 12

RÖPORTAJ
      Fatma Özkan
     KASTAMONU PINARBAŞI KAYMAKAMI BEKİR CANSIZ

      İnsanı sevmek merhametli ve sabırlı      olmak bu mesleğin olmazsa olmazıdır

     Bende Gümüşhanecilik milliyetçiliği oldukça fazladır. Mayası ve karakteri sağlamdır
     bizim yöre insanının. Nerede olursa olsun, bir hemşerimizi gördüğüm zaman duygu-
     lanırım, mutlu olurum ve elimden gelen bir şey varsa mutlaka yardımcı olurum. Görev

     yaptığım yerlerde araştırıp, nerde hemşerimiz varsa ziyaret etmeye gayret ederim...     S   ayın Kaymakamım, öncelikle sizi  2001 yılında girdiğim Erciyes Üniversi- tinde teftiş stajımı, Ankara ili Haymana


                                         İlçesinde Kaymakam refikliği stajımı ta-
                       tesi İktisat Bölümü’nden, 2006 yılında
        tanıyabilir miyiz?
                       mezun oldum. İki yıl kadar Gelir İdaresi
                                         mamladıktan sonra Eskişehir-Seyitgazi,
        Gümüşhane’nin Şiran İlçesi’nin
        Bahçeli Köyü’nde dünyaya gel-
                       çalıştım. Daha sonra 2009 yılında açılan
                                         lerinde kaymakam vekili olarak görev
      dim. 6 yaşına kadar köyde yaşadıktan  Başkanlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak  Antalya-Gündoğmuş ve Rize-Pazar ilçe-
                       Kaymakamlık sınavını kazanarak 98.Dö-
      sonra babamın işleri sebebiyle 1988  nem Çankırı Kaymakam adayı olarak  yaptım. Ekim 2011 yılında 1 yıl süreyle
                                         ABD’de University of Maryland, Balti-
      yılında Ankara’ya taşındık. İlk, orta ve  mülki idare amirliğine başlamış oldum.  more County (UMBC)’de yurtdışı stajını
      lise eğitimimi Ankara’da tamamladım.  Zonguldak Mülkiye müfettişi refaka- tamamladım. İçişleri ve Dışişleri Bakan-
                                         lıkları’nın imzalamış oldukları işbirliği
                                         Protokolü çerçevesinde Dışişleri Bakan-
                                         lığı stajını Birleşmiş Milletler Daimi Tem-
                                         silciliğinde (New York) tamamladım.
                                         Amasya ili Göynücek ilçesine Kayma-
                                         kam olarak iki yıl görev yaptıktan son-
                                         ra, 12/08/2015 tarihinden bu yana
                                         Kastamonu İli Pınarbaşı ilçesi Kay-
                                         makamı olarak görev yapmaktayım. 
                                         Evliyim, Zeynep ve Selma isminde iki
                                         kızım var.
                                         Eğitimlerinizden bahseder misiniz?
                                         İlk, orta ve lise eğitimimi Ankara’ da,
                                         Üniversite eğitimimi Erciyes üniversite-
                                         si’ nde tamamladım.
                                         Ekim 2011 yılında 1 yıl süreyle ABD’de
                                         University of Maryland, Baltimore
                                         County (UMBC)’de Dil eğitimimi bitir-
                                         dim. Bu süre içerisinde ABD’nin idari
                                         sistemi üzerinde incelemeler ve kamu
      Kaymakamlık; bu aziz millete hizmet edilebilecek en şe-        kurumlarına ziyaretler gerçekleştir-
      refli, en kutsal, o kadarda vebali ve sorumluluğu yüksek       dim. İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının
      bir meslektir. İnsanı sevmek, merhametli ve sabırlı olmak       imzalamış oldukları işbirliği Protokolü
                                         çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı stajını
      bu mesleğin olmazsa olmazıdır. Kaymakamlık; kimsesiz-         Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinde
      lerin kimsesi, yetim ve öksüzlerin ailesi, yaşlıların ise evla-    (New York) tamamladım. Kaymakamlık
      dı olmaktır.                             kursunu Başarı ile biterek Amasya Göy-
                                         nücek İlçesi’nde göreve başladım. İçiş-

                             Gümüşhane
                           IZYON   10 Haziran 2016
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17