Page 3 - Gümüşhane Vizyon
P. 3

Gümüşhane
         IZYON              başlarken

         Gümüşhaneli İşadamları ve Bürokratları Aylık Tanıtım Dergisi
         Adına İmtiyaz Sahibi
           Alper TUNA      Dünya hâli, insanlık ahvâli…
        alpertuna2929@gmail.com  Dünyanın, siyaseten hızlı gelişimlerine tanık oluyoruz;
                     Ortadoğu’daki çatışmalar, AB’nin politik ve ekonomik
       Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve geleceğine ilişkin referandum politikalarının sıcaklığı,
         Ankara Koordinatörü   yaklaşan ABD seçimlerinin sonuçlarının tüm dünyadaki
          Fatma ÖZKAN      dengeleri nasıl şekillendireceği gibi hassas bekleyişler
                     sürüyor. Bu süreci minimum risk ve maksimum fayda ile geçmek zorundayız. Bu geçişte akıl, izan
           Editör       ve güçlü siyaset bizim kılavuzumuz olmalıdır. Gücü siyasetin emrine vermekle siyaseti gücün
          M. Sulhi ŞAHİN     emrine varmak farklı şeylerdir. Gücü elde eden siyaset, elde ettiği gücü, tüm engelleri, manileri,
                     çözümsüzlükleri aşmak için kullanmalıdır.
         Hukuk Danışmanı     İçerideki gündemimiz; terör başta olmak üzere, yeni anayasa, komşularla olan sıkıntıların
         Av. Oğuzhan KARA    giderilmesi, ekonomik durgunluğun canlılık kazandırılması, yatırımların canlandırılması,
                     dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla oluşan fiili durumda yargının çalışması gibi beklentilerin
         İstanbul Koordinatörü  karşılanması olarak önümüzde durmaktadır.
          Erdem ÜÇÜNCÜ
                     Türkiye siyasal ve sosyal dinamikleriyle basit genellemelere indirgenmeyecek kadar girift ve kar-
        Gümüşhane Koordinatörü   maşık bir ülke. Ama, bakınız, İngiltere AB’den çıkıp çıkmamayı bütün kurumlarıyla, aydınlarıy-
          Ömer ATALAY      la, sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarıyla, aydınlarıyla tartışıyor, bir bakıma demokrasisini
                     güçlendiriyor. Bizde durum nedir; bütün partilerde gördüğümüz siyasi hırçın dil ve üsluptaki
         Reklam Koordinatörü   seviye kaybı yanı sıra akıl ve bilgi yerine neredeyse husumet duyguları yerleştiriliyor. “Dostları
         Şule Güleç DOMLU    artırmak, düşmanları azaltmak” kuralını unutmadan, içeride ve dışarıda, “dost bahçelerinde gez-
                     meyi” sağlamak zorundayız.
           Yayın Türü      Devasa boyutlardaki entelektüel sığlaşmayı “hamasetle” değil “bilgiyle” gidermenin yollarını
          Yaygın Süreli     mutlaka bulmalıyız. Yüz yıldır demokratik gelenekleri, kurum ve kuralları, adaletli bir toplumsal
                     düzenini sağlamak üzere çaba gösteriyoruz. Çocuklarımıza özürlü bir cumhuriyet değil, güçlü,
          Grafik Tasarım     adil ve adaletli bir demokratik sistem bırakmak zorundayız.

                     Yüzde yüz haklı bile olsanız, demokrasi uzlaşmayı gerektiriyor. Dinimiz de bunu emretmiyor mu;
                     konuşmak, anlaşmak yolunu açıp, dedikodudan, zan’da bulunmaktan men edilmedik mi? Boş ve
                     lüzumsuz şeylerden yüz çeviren, dilinden, belinden emin kişilerden olmayı hayırlı saymıyor mu?..
        info@ankatektanitim.com.tr Bizler koltuk ehli değiliz; biz milletiz. “Yönetmek” vekaletimizi, demokrasi gereği seçimlerde, siya-
                     silere veriyoruz. Hakikate imtiyaz tanıdığımız gibi, seçtiğimiz insanlara da imtiyaz tanımış oluy-
           Basım Yeri      oruz. Sonrasında onlara, “layıkıyla yönetmek”, bize de “sözümüzü bala çalıp söylemek” düşer.
      Önka Kağıt Ürünleri Matbaacılık Ltd. Şti.
                     Bu sayımızda da tüm konuklarımızın ortak arzu ve temennisinin; kardeşlik, istismarcı siyaset-
          Sosyal Medya     ten kaçınan, adaletsizliğe karşı duyarlı olan, birlik ve beraberliğe vurgu yapan alternatif kelam-
        https://www.facebook.com/ lar üretmek olduğunu göreceksiniz. Zira, milletçe sahip olduğumuz toplumsal, sosyal, kültürel
         gumushane.vizyon    çeşitliliğimiz; toplumsal birlikteliği oluşturan kardeşlik, komşuluk, dayanışma, iyilik, sabır, mer-
                     hamet gibi insanlık hasletleriyle daha güçlü hale geliyor. Hepimizin ortak temennisi ve arzusu
       İdare Yeri ve Yazışma Adresi da bu değil mi?..
       Atatürk Bulvarı Meşrutiyet Mah.
         Sanlı Han No: 105/606  Avrupa Futbol Şampiyonasından elenerek bir rüyadan uyandık. Onca emeğe, paraya, imkana
        Kızılay - Çankaya / ANKARA rağmen grup başarısıyla değil de mucizelerle “en iyi üçüncü” kategorisinden girdiğimiz ve “en
         Tel:(0312) 417 06 29   kötü üçüncü” olarak elendiğimiz bu başarısızlığın müsebbipleri bu hayal kırıklığının hesabını
         Fax : (0312) 417 09 29  vermelidirler diye düşünüyoruz. 24 Avrupa ülkesinin yer aldığı şampiyonada, İngiltere ve İtalya
                     teknik direktörlerinin ardından 3.sırada yer alan Fatih Terim yıllık 3.5 milyon Euro kazanıyor. “İm-
        www.gumushanevizyon.com  parator”un aylık eline geçen para ise 291 bin Euro’ya tekabül ediyor. Moral değerlere ihtiyaç duy-
                     duğumuz bir dönemde, olağanüstü imkanlara sahip olanların tüm ülkeyi moralsiz bırakmaya
           e-posta       hakları yoktur, mazeretleri de olmamalıdır. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz!..
       gumushanevizyon@gmail.com  Mübarek günleri idrak ediyoruz. Bu satırları yazarken de sabır, heyecan ve özlemle beklediğimiz
                     Kadir Gecesi’nin hoşgörü, kardeşlik, sevgi, uzlaşma, yardımlaşma, dayanışma, paylaşmaya vesile
      Gümüşhaneli işadamları ve bürokratları  olması temennisiyle, öncelikle  aziz milletimizin, İslâm âleminin Kadir Gecesini, müteakiben kut-
          tanıtım dergisidir.  layacağımız Ramazan Bayramını tebrik ediyor, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce
          ISSN 2458-9578     Allah’tan temenni ediyorum.
                     Saygı ve hürmetlerimle.
                     Alper TUNA

                            Gümüşhane
                          IZYON    1 Haziran 2016
   1   2   3   4   5   6   7   8