Page 8 - Gümüşhane Vizyon
P. 8

RÖPORTAJ
      Fatma Özkan

      Yeşilyurtlar Makina Isı Cihazları Ve Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü Osman Yeşilyurt
      Yeşilyurtlar olarak kazan sektörümüzde 39. yılımızı


      tamamladık ve sera ısıtmalarında birinci sıradayız...
                                         Şirketinizin kuruluş hikâyesini anlatır
                                         mısınız?
                                         1971 yılında liseden mezun oldum fa-
                                         kat aynı yıl üniversiteye giriş yapama-
                                         dım, puanım yeterli değildi. Bir taraftan
                                         hazırlık kurslarına giderken bir taraftan
                                         da rahmetli babamın ASKİ’de çalışıyor
                                         olması sebebiyle, bina tesisat işlerini
                                         öğrenmiştim. Büyük bir cesaretle iş yeri
                                         açma kararı aldım. Kaynak işlerini de ya-
                                         nımda çalışan ustadan öğrendim.
                                         Demetevler 3. Cadde’de hemşerilerimi-
                                         zin inşaatlarının, demir doğrama ve te-
                                         sisat işlerini yaparak işe başladım.

                                         İkinci yıl puanım yüksek gelince üni-
                                         versiteye girdim fakat üniversiteyi gece
                                         okumam gerekti. Gündüz iş, gece okul
                                         hayatı benim için çok büyük maddi ve
                                         manevi zorluklar içinde geçti.
                                         Üniversite diplomamı kazanlarla ilgili
                                         hazırladığım projemle aldıktan sonra
                                         1980 yılında Ostim Sanayi Bölgesi’nde
                                         esas mesleğimiz olan ısıtma kazanları,
                                         buhar kazanları vs. olarak devam ettim.
                                         Mesleğim ile ilgili olan ısıtma ve buhar
                                         kazanları konusunda İSO, TSE, CE gibi
                                         10 yıl sertifikalı bütün gerekli olan bel-
                                         gelere haiz durumdayız. Mesleğimizin
                                         en üst seviyesinde, yurt dışında 15 ül-
                                         keye ihracat yapan ve yurt içinde resmi
                                         taahhütlü ısı merkezleri yapan bir firma
                                         olarak imalatlarımızın üretimine 1990
      OSMAN YEŞİLYURT KİMDİR?                        yılından beri İvedik Organize’de devam
                                         etmekteyiz.
      12.03.1954 yılında Kelkit Eskiyol Köyü’nde doğdum. İki yaşında  Osman Bey, ısıtma sistemi ürün çeşitlerin-
      iken Ankara’ya taşındık. Bütün öğrenimimi Ankara’da tamamla-     den biraz bahsedebilir misiniz?
      dım. Liseyi Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi’nde okudum. 1977     Isıtma sistemleri; basınçlı kaplar kap-
      yılında Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden me-     samında geniş bir yelpazeye sahiptir.
      zun oldum. Evli ve üç çocuk babasıyım.                Bunların en önemlisi buhar kazanlarıdır.
                                         Yüksek basınçlı buhar kazanları; gıda,

                             Gümüşhane
                           IZYON    6 Haziran 2016
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13