Page 3 - Gümüşhane Vizyon
P. 3

Gümüşhane
         IZYON

         Gümüşhaneli İşadamları ve Bürokratları Aylık Tanıtım Dergisi
         Adına İmtiyaz Sahibi
           Alper TUNA
        alpertuna2929@gmail.com
                           başlarken
          Grafik Tasarım

        info@ankatektanitim.com.tr
                        8 Mart ve 18 Mart…
       Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve
         Ankara Koordinatörü      Birleşmiş Milletler, 1975 yılını “Dünya Kadınlar Yılı”nı ilan ettikten sonra 16
          Fatma ÖZKAN        Aralık 1977 tarihinde de 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını
                        kararlaştırmıştır.
           Editör
          M. Sulhi ŞAHİN       Tarihimizin her döneminde kadına verilen önem, saygı ve kıymet bizim milli ve
                        manevi hasletlerimiz arasındadır. Örneğin, medeni(!) Avrupa’da, Fransa ve İtal-
         Hukuk Danışmanı       ya’da kadınlara 1946’da, İsviçre’de ise 1971’de seçme ve seçilme hakkı tanınmış-
         Av. Oğuzhan KARA       ken, Atatürk’ün girişimiyle, 5 Aralık 1934’te Anayasa’da yapılan bir değişiklikle
                        de milletvekili seçme ve seçilme hakları tanınmıştır. Daha sonraları düzenlenen
         İstanbul Koordinatörü
          Emine YILDIZ        kanun maddeleriyle de medeni, sosyal, toplumsal ve ekonomik alanda kadına
                        eşitlikçi imkanlar sağlanmıştır.
        Gümüşhane Koordinatörü
          Ömer ATALAY        Sağlanan ve sağlanacak olan tüm imkanların ve hakların kadınlarımız için yeter-
                        li olmayacağına inanıyor, hayatın her alanında varlıklarını derinden hissettiği-
         Reklam Koordinatörü      miz tüm kadınlarımıza daha güzel, daha mutlu, daha huzurlu günler diliyoruz.
         Şule Güleç DOMLU
                        18 Mart Çanakkale Zaferi, kutsal vatan topraklarını korumak için ölümü göze
           Yayın Türü
          Yaygın Süreli       alan bir milletin bağımsızlığının ve hürriyet aşkının kutsal bir kahramanlık des-
                        tanıdır. Tarihimize altın harflerle yazılan bu destanın yıldönümünü kutlamanın
           Basım Yeri        ve aziz vatanımız için şehit olan vatan evlatlarının “Şehitler Günü”nü idrak
      Önka Kağıt Ürünleri Matbaacılık Ltd. Şti. etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz.
          Sosyal Medya
        https://www.facebook.com/    Bu savaşlarda gösterilen azim ve kararlılık, milletimizin bağımsızlığa olan inan-
         gumushane.vizyon       cını artırmış, Kurtuluş Savaşı’nın kazanarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurma-
       İdare Yeri ve Yazışma Adresi   nın yolunu açmıştır. Bizlere bu büyük zaferin onurunu armağan eden, başta,
       Atatürk Bulvarı Meşrutiyet Mah.  Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu kutsal vatan
         Sanlı Han No: 105/606
        Kızılay - Çankaya / ANKARA   uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimize ve aziz milletimize en içten
         Tel:(0312) 417 06 29     duygularımızla şükranlarımızı sunuyoruz.
         Fax : (0312) 417 09 29

        www.gumushanevizyon.com
           e-posta         Alper TUNA
       gumushanevizyon@gmail.com

          Para ile satılmaz.
      Gümüşhaneli işadamları ve bürokratları
          tanıtım dergisidir.
          ISSN 2458-9578


                            Gümüşhane
                          IZYON    1 Mart 2016
   1   2   3   4   5   6   7   8