Page 8 - Gümüşhane Vizyon
P. 8

RÖPORTAJ
      Fatma Özkan

     51. Hükümet Devlet Bakanı - Emekli Hakim - Albay Baki Tuğ

     “Türkiye’nin kaybedecek ne insanı vardır ne de toprağı”
     Benim için Gümüşhane’nin 81 il arasında ayrı bir yeri vardır. Gümüşhaneli

     doğrudur ve dürüsttür. Alın teriyle, bilek gücüyle kazanır. Alaveresi - dalave-

     resi yoktur. Başı diktir ve kimsenin önünde eğilmezler. Bu sebeple Gümüşha-
     neli olmaktan gurur duyuyorum.”
        ayın Bakanım, herkesin tanıdığı  lerimiz ev hanımıdır. Ağabeyim Enver  çük kızım Gazi Üniversitesi İktisat Bö-
        bir isimdir aslında “Baki Tuğ’’. Bir  Tuğ, emekli amiral hakimdi ve üç yıl  lümü mezunu ve okulda akademisyen.
        de sizden dinlemek isteriz; kimdir  önce vefat etti. Küçüğüm olan Halil  Oğlum Kürşat ise Bilkent Üniversitesi
     S‘’Baki Tuğ?”            Tuğ, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden
      1937 yılında Gümüşhane’nin Şiran  emekli oldu ve Ankara’ya yerleşti. En  Ekonomi Bölümünden mezun oldu ve
      Kazası’nın Örenkale Köyü’nde do-  küçük erkek kardeşimiz Adnan Tuğ ise  Gümrük Bakanlığı’nda çalışıyor.
      ğan Necati Tuğ isimli bir babanın ve  Ankara Hukuk Fakültesi’nde doktora- 1982 yılında ordudan ayrıldım. O
      Azize ismindeki bir ananın üçüncü  sını yaptı ve şu anda Gazi Üniversite- günlerde siyasi partiler kuruluyordu.
      evladıyım. O günün şartlarında ba- si’nde Profesör olarak görev yapıyor.  Sayın Demirel’in daveti ile Büyük
      bamızın teşvikiyle okumaya meraklı  İki kızım, bir oğlum var. Büyük kızım  Türkiye Partisi’nin ve onun kapatıl-
      bir aile idik. Dört kız ve dört erkek  ODTÜ Kamu Yönetimi mezunu ve  masını takiben de Doğru Yol Parti-
      olmak üzere sekiz kardeşiz. Kız kardeş- Ziraat Bankası’ndan emekli oldu. Kü- si’nin kurucuları arasında yer aldım.

                             Gümüşhane
                           IZYON    6 Mart 2016
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13