Page 6 - Gümüşhane Vizyon
P. 6

TANITIM

         Geçmişten günümüze         Gümüşhane

          Osmanlı hakimiyetinin ilk zamanlarında Erzurum Eyaletine bağlı iken sonraları
          Trabzon’a bağlanan Gümüşhane sancağı 20 Nisan 1924 ve 491 sayılı kanunun
          89.maddesinde “Vilayet” başlığı altındaki kanunla 1925 yılında il olmuştur.

     4        EYLÜL 2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11