Page 7 - Gümüşhane Vizyon
P. 7

Haber


     GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÇİMEN

     ŞEHRİMİZDE HEP İLKLERE İMZA ATTIK

     Amacımız gönül belediyeciliği yapmaktır. Yani gönüllere hitap edecek hizmetleri de gerçekleş-
     tirmektir. Bir güler yüz, bir sıcak tebessüm ya da bir dokunuş bazen tüm sorunların üstesinden
     gelmektedir. Yedi düvelin üstümüze geldiği bugünlerde bizim insanımızın buna ihtiyacı vardır.


      ÖMER ATALAY
     gumushanevizyon@gmail.com   Başkanımız ve
                      Cumhurbaş-
       ümüşhane   Belediye   kanımız Sayın
     GBaşkanlığı görevini 5     Recep Tayyip
     yıldır sürdüren ve 31 Mart  Erdoğan’ın ten-
     2019 yerel seçimlerinde ye- sipleriyle yeni bir
     niden AK Parti’den Gümüş-   beş yıllık dönem
                    için adaylığımız
     hane Belediye Başkan adayı  kesinleşmiş oldu.
     olan Ercan Çimen, “Geride  Bu vesile ile Ge-
     bıraktığımız 5 yılda, şiarımız  nel Başkanımız
     hizmet etmek ve şehrimizi   ve Cumhurbaş-
     yaşanabilir bir şehir haline  kanımız Sayın
                     Recep Tayyip
     getirmek oldu. Bundan son-   Erdoğan başta
     raki süreçte de aynı azim ve   olmak üzere
     kararlılıkla çalışmalarımıza  Gümüşhane’de
     devam edeceğiz” dedi.      ve Ankara’da
      Gümüşhane ve Gümüş-     AK Parti’nin her
     hane insanı için gece gün-   kademe men-
                      suplarına ve
     düz demeden çalışmalarında  görevlilerine en
     devam edeceklerini kayde-  kalbi teşekkürle-
     den Başkan Çimen, “Genel  rimi sunuyorum.


                                                   5 MART 2019
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12