Page 8 - Gümüşhane Vizyon
P. 8

yılları arasında şehrimizin alt-
                                            yapı sorunlarını bitireceğimizi
                                            ve 2019’a kadar ise şehrimizin
                                            bir marka kent haline gelmesi
                                            için çaba göstereceğimizi be-
                                            lirttik. Bu çerçevede Allah’a
                                            hamd olsun ki, şehrimizin alt-
                                            yapısına dair birçok problemi
                                            çözdük ve çözmeye de devam
                                            ediyoruz. Ancak biraz öncede
                                            vurguladığım gibi hizmet de-
                                            mek sadece yapısal sorunları
                                            çözmek demek değildir. Aynı


                                            zamanda gönül belediyeciliği
                                            yapmaktır. Yani gönüllere hi-
                                            tap edecek hizmetleri de ger-
                                            çekleştirmektir. Bir güler yüz,
                                            bir sıcak tebessüm ya da bir
                                            dokunuş bazen tüm sorunla-
                                            rın üstesinden gelmektedir.
                                            Yedi düvelin üstümüze geldiği
                                            bugünlerde bizim insanımı-
                                            zın buna ihtiyacı vardır. Bize
                                            oy veren, vermeyen herkesin
      Başkanımız ve Cumhurbaş- beş yıl önce sizlerin dualarını         hizmetkârıyız ve halkımızın
      kanımız Sayın Recep Tayyip alarak Rabbimize sığınıp, Bis-        desteğiyle daha yaşanılabilir
      Erdoğan’ın tensipleriyle yeni millah deyip yola çıkmışsak,  Nasıl ki, beş yıl bir Gümüşhane’yi hep birlikte
      bir beş yıllık dönem için aday- bugün de yine sizlerin duaları,  önce sizlerin  inşa edeceğiz. Bunun için yola
      lığımız kesinleşmiş oldu. Bu Allah’ın yardım ve lütfuna sı- dualarını alarak  çıktık ve vatandaşlarımızın
                                    Rabbimize
      vesile ile Genel Başkanımız ğınarak yola çıktık. Cumhur-  sığınıp,    desteğiyle bunu başaracağız”

      ve Cumhurbaşkanımız Sayın başkanımız Sayın Recep Tay- Bismillah deyip   ifadelerine yer verdi.
      Recep Tayyip Erdoğan başta yip Erdoğan’ın dava arkadaşı yola çıkmışsak,  Harşit Çayımızı kanalizas-
      olmak üzere Gümüşhane’de olma şerefini Yüce Allah bize  bugün de yine  yon atıklarından kurtaracak
      ve Ankara’da AK Parti’nin her nasip ettiği için gururluyuz ve  sizlerin duaları,  olan projemizin başlangıcını
      kademe mensuplarına ve gö- mutluyuz.” diye konuştu.     Allah’ın yardım  verdik. Daha önce iptidai bir
                                    ve lütfuna
      revlilerine en kalbi teşekkür-  2014’te ortaya koyduğumuz  sığınarak yola  şekilde yapılan kanalizasyon
      lerimi sunuyorum. Nasıl ki, hedeflerimizde,  2014-2018 çıktık.     hattı yetersiz kalıyor ve şeh-

           6 MART 2019
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13