Page 9 - Gümüşhane Vizyon
P. 9

Haber
                         Yeni sanayi sitemizin bir başında  Kıymetli Vekilimizin konuya has-
                         Güllühatun köprüsü bulunmak-  sasiyeti neticesinde gerekli ödenek
                         tadır. Vatandaşlarımızın merkeze  çıkarılarak köprü yapım işine ive-
                         daha kısa yoldan ulaşabilmeleri  dilikle başlandı. Milletvekilimize
                         için İnönü mahallesinden Yunus  katkılarından dolayı teşekkür edi-
                         Emre mahallesini birbirine bağla- yorum. Kilise burnu mevkiinde,
                         yan alternatif bir köprü gerekmek- Kelkit Çayı üzerine 10m geniş-
                         teydi. Milletvekilimiz Sn Cihan  liğinde 32m uzunluğunda yeni
                         Pektaş’ın 13 Temmuz 2019’da İl- köprü yapım işine hızlı bir şekilde
                         çemizi ziyareti sırasında bu köprü- devam ederek kısa zamanda vatan-
                         nün aciliyetini kendilerine ilettik.  daşlarımızın hizmetine sunacağız.

                                                   OCAK 2020 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14