33 Milyon Tüketicinin 12 Bankaya Dava Yolu Açıldı

Şehrimizin güzide yayın kurumu Gümüşhane Vizyon’da, aylık yazılarımızın yenisinde, tüm tüketicileri yakından ilgilendiren bir hukuki süreci ele alacağız.

2013 yılında Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında anlaşma ve uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma yürütülmüştü. Bu soruşturmanın sonunda Rekabet Kurulu; mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiğini belirlemişti.

Rekabet Kurulu tarafından bankalara, bir araya gelip kartel oluşturmalarından ve suni faiz oranı belirlemelerinden dolayı toplamda 1 milyar 116 milyon 957 bin 468 lira idari para cezası verilmiş, bankalarca bu kararın iptali için dava açılmıştı. Ancak idare mahkemesi bu kararı hukuka uygun bulmuş ve 2015 yılında karar Danıştay tarafından da onanmıştı.

Rekabet Kurulu’nun Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Finans Bank, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Denizbank, HSBC, ING ve TEB’e verdiği idari para cezasının yanında aynı kanunun 57. Maddesi’nden kaynaklanan banka müşterileri lehine tazminat hakkı da doğmuştur. Adı geçen bankaların kredi, kredi kartı, mevduat hizmetinden faydalanan 33 milyonun üzerindeki banka müşterisi, uğradıkları maddi zarar nedeni ile bankalara karşı dava hakkına sahip olmuştur.

İLK DAVA AÇILDI

Bu hak doğrultusunda ilk davayı üyesi olduğum Ankara Genç İş Adamları Derneği(ANGİAD) adına şahsım açmıştır. Kartel faiz oranı 21 Ağustos 2007 ile 22 Eylül 2011 tarihleri arasında belirlenmiştir. Bu tarihler arasında ANGİAD, bahsi geçen 12 bankanın 4 tanesinden kredi çekmiştir. Krediler için serbest piyasada uygulanması gereken gerçek faiz oranı yerine, bankaların kendi aralarında belirledikleri gerçek olmayan faiz oranının uygulanması neticesinde maddi olarak zarara uğradığımızı belirtmiş ve hukuki mücadelemizi başlatmış durumdayız. ANGİAD tarafından açılan tazminat davası halen Ankara 4.Asliye Ticaret Mahkemesi’nde karar aşamasında bulunmakadır. Bu davanın sonucu, o tarih aralığında kredi çeken milyonlarca kişiyi doğrudan bağlayacaktır.

İTİBAR DAVALARI DA AÇILABİLECEK

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre 2007 ile 2011 yılları arasında;

- 1 milyon 681 kişi konut kredisi,

- 934 bin 538 kişi taşıt kredisi,

- 30 milyon 400 bin 254 kişi ise ihtiyaç kredisi kullanmıştır.

Bu davada Bankalar Kanunu’nun 57. Maddesi’nde açıkça belirtildiği gibi zarardan müteselsilen sorumludur. Bu nedenle sadece kredinin kullanıldığı bankalara değil 12 bankanın tamamına husumet yöneltilebilir. Ayrıca bankaların uyguladıkları yüksek faizler nedeni ile ticari hayatında ciddi kayıplara uğrayarak ticari itibarı zedelenen tacirler itibar davaları da açabileceklerdir.

CAYDIRICI ETKİSİ DE OLACAK

Kıymetli hemşehrilerim,

Rekabet Kurulu, idare mahkemesi ve Danıştay’ın kararları göz önüne alındığında, sonuçlanma aşamasına gelen bizim davamızın da tüketicinin lehine olacağına inancımız tamdır. Böylece 2007-2011 yılları arasında haksız faiz uygulamasına maruz kalan vatandaşlarımız haklarını arayabileceklerdir. Bunun yanında böyle bir karar, bankalara haksız kazanç ve yüksek faiz konusunda yeni uygulamalarda caydırıcı niteliğe de sahip olacaktır. Hem gündelik yaşamda hem de ticari hayatta yaşanan milyonlarca mağduriyet ortadan kaldırılacaktır. Kısa sürede davanın sonucunu da sizlerle paylaşacağım.

Gelecek sayıda tekrar buluşmak üzere, tüm hemşehrilerime içten selam ve saygılarımı iletiyorum.

Oğuzhan KARA