Page 10 - Gümüşhane Vizyon
P. 10

SÖYLEŞİ / Ömer ATALAY






       ARTVİN KEMALPAŞA KAYMAKAMI RECEP GÜNDÜZ:


       GÜMÜŞHANE: GÖKYÜZÜNE KOMŞU MEMLEKETİM


           erelisin kaymakam bey sorusuna, Gümüşhane cevabını verince, sen bizdensin,
           buralısın diyorlar. Yüzde tebessüm oluşturan bu durum bana ait kıymetli birikim-
      Nlerden biri olacaktır. Çalıştığımız yerlerde , devletimizin bize vermiş olduğu görev,
       yetki ve sorumluluk ile attığımız adımlar oluyor. O yaşlı amcanın “Allah Razı Olsun” kela-
       mı bize kuvvet veriyor, moral oluyor. İşimize dört elle sarılmaya devam ediyoruz.


                                leği değildir, olmamıştır, olmamalıdır. Bu meslek para için
                                yapılacak meslek değildir. Bu meslek az öncede bahsettiğim
                                gibi, Allah razı olsun kelamı ile, devlet ile vatandaş arasında
                                köprü kurma misyonunu üstlenen bir meslektir. Devletin
                                vatandaşa uzanacağı, derdi ile dertleneceği bir meslektir.
                                Temsil ettiği makamı, yüceltecek bir meslektir. Geleceğin
                                kaymakam adayları olacak Genç kardeşlerimize şunu ifade
                                etmek isterim ki , her daim burada bir meslek büyüğü olan
                                ağabeyleri vardır. Her zaman çayımızı içmeye bekleriz.
                                  Bu iki çıkarımda, yaklaşık 3 senelik mesleki kariyerim-
                                de unutamadığım ve unutmayacağım anılarımdan meydana
                                gelmiştir. Bu soru benim için çok kıymetli. Üniversite döne-
                                mimi güzelleştiren ve kolay kılan Gümüşhaneli büyükleri-
                                mize buradan selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum.
                                  Aydın Delibaş, Vahit olgun, Eyüp Delibaş , Fatih Kaya,
                                Engin Demir, Serdar Akgül ... bize gurbet elde sahip çıkan
                                hemşerilerimiz olmasa belki üniversiteyi bile bitiremeyecek-
                                tik. Allah onlardan razı olsun.
                                  Görev yaptığın memleket olan Artvin gibi benim mem-
                                leketimde doğa harikası olan şehir. Birisi gökyüzüne komşu
       S izi yakından tanıyabilirmiyiz ?         memleket, diğeri dağların zirvesindeki 2 şehir. Memleketi-
                                mizi dağı ile doğası ile deresi ile seviyoruz. Bunu her plat-
          1994 yılında Gümüşhane'nin sarıçiçek köyünde dünyaya
       geldim 5 çocuklu bir ailenin ferdiyim. İkokul ve liseyi Gümüş- formda da söylemekten hiç bir zaman çekinmedim. Son
       hane de , Üniveriste eğitimini İstanbul da, 2016 yılında tamam- olarak ise , zor zamanda Gümüşhane sporumuza sahip çıkan
       ladım. Okul harçlığını çıkarabilmek için 12 yaşından itibaren   Vahit Başkanıma şükranlarımı sunuyorum.
       rahmetli babam ile inşaata giderdim. Hayatı inşaatta öğrendim  Dergimizle alakalı neler söylemek istersiniz ?
       diyebilirim.                     Gümüşhane'den buraya kadar gelip bizleri ziyaret etme-
       Mesleki hayatınızdan bahsedermisiniz ?       niz, bizi son derece memnum etti, sizlere teşekkür ederim.
        Kastamonu Devrekani ve Konya Altınekin'de vekaleten kay- Derginizin yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ediyo-
       makamlık yaptık. Buralarda sayısız animiz elbette oldu. Ama  ruz. Allah gayretinizi artırsın.
       duyunca yüzümüzde gülümseme oluşturan birikimler burada,   İlk sayısından itibaren hep dikkatimi çekmiş ve elimden
       Kemalpaşa da olmuştur. Nerelisin kaymakam bey sorusuna, Gü- geldiği kadar takip ettim. Yazılı basının zor günler geçirdiği
       müşhane cevabını verince, sen bizdensin, buralısın diyorlar. Yüz- bu dönemde başarılı olmanız en büyük temennim olacaktır.
       de tebessüm oluşturan bu durum bana ait kıymetli birikimler- Böylesi güzel ve anlamlı bir söyleşi için bütün kadronuza
       den biri olacaktır. Çalıştığımız yerlerde , devletimizin bize vermiş ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Memleketimizin insanına bir
       olduğu görev, yetki ve sorumluluk ile attığımız adımlar oluyor. dergi aracılığı ile ulaşmak büyük bir değerdir. Bunun far-
       O yaşlı amcanın "Allah Razı Olsun" kelamı bize kuvvet veriyor, kındayız. Bu düşüncelerle, tekrardan ziyaretiniz için sizlere
       moral oluyor. İşimize dört elle sarılmaya devam ediyoruz. teşekkür eder, Gümüşhane vizyon dergisi ve ekibine saygı-
       Gençlere neler söylemek istersiniz ?        larımı sunarım.
        Gençlere ve mezun olmuş, kaymakamlık mesleğini düşünen  Not: burada bir hemşeriniz olduğunu unutmayınız, Çaya
       arkadaşlarıma nacizane tavsiyem şudur; Bu meslek koltuk mes- bekliyorum.


       8 KASIM 2020
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15