Page 3 - Gümüşhane Vizyon
P. 3

YIL : 4 • SAYI : 26 • Ocak 2020
                                                   Söyleşi


         başlarken


                 Değerli dostlar,

                 kıymetli hemşehrilerimiz,

                  “Vizyon” iddiasıyla yayın hayatına başlarken aynı zaman-
                 da bir temsil sorumluluğunu da göze almıştık. Biliyorduk
                 ki, Gümüşhaneliler hayatın her alanında tek maddelik
                 bir gündemle toplanabilirlerdi ve bu “Gönül gündemi”,
                 gündemin tek maddesi de “Gümüşhane” idi.
                 Bütün sayılarımızda bu “madde” ile ve bu maddenin    İmtiyaz Sahibi
                 asıl “imza sahipleri” olan Gümüşhaneli hemşerilerimizle  Alper TUNA
                 birlikte olduk. Dünyanın ve Türkiye’nin gündemi sık- alpertuna2929@gmail.com
         Şubat ayının  lıkla değişti; acıların, zorlukların, verilen mücadelelerin
       bizler için ayrı ve  yoğunluğunun arasında bile hemşerilerimiz arasındaki  Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
        özel bir yeri var;  bağların, muhabbetin ve kardeşliğin eksilmemesi için eli- Fatma Özkan TUNA
        15 Şubat günü,  mizden geleni yaptığımıza inanıyoruz.            Editör
       Gümüşhane’mizin   Dört yıllık bu çalışmalarımız ve çabalarımızı; 1. Yılında  Önder TURHAN
      düşman işgalinden   Ankara Holiday-In Otelde Lansmnan ve Ödül Töreniy-   Hukuk Danışmanı
       kurtuluşunun 102.  le,2. Yılda Ankara Hilton Garden-In Otelde Ödül Tö-   Av. Oğuzhan KARA
      yıldönümünü idrak   reniyle,3.Yılda Gümüşhane Ramada Otelde Ödül Töre-   Ankara Koordinatörü
      edeceğiz. Ülkemizin  niyle Gümüşhane’nin başarılı, seçkin, sayılan ve sevilen  Fatma ÖZKAN TUNA
       birlik beraberliğe  siyasetçi, iş adamı, bürokrat akademisyen ve konukların  İstanbul Koordinatörü
                 katıldığı muhteşem bir toplantıyla taçlandırdık.
        en çok ihtiyacı                              Şeyma MACİT
      olduğu bugünlerde   En önemli değerimiz olan “Milli birlik ve kardeşlik” duy- Gümüşhane Koordinatörü
                 gularımızı tazelemek, yeniden kucaklaşmak, dostlarımızı
       sergileyeceğimiz  ve kardeşlerimizi bir arada görmek için yeni bir fırsatımız  Ömer ATALAY
      birlik ve beraberlik,  daha var; Mart-2020 tarihinde arasında gerçekleştirile-
         bu ülkenin ve  cek olduğumuz “Gümüşhane Vefa Ödülleri” ödül töreni  Reklam Koordinatörü
                                             Şule Güleç DOMLU
          bu milletin  etkinliğinde yeniden bir arada olacağız inşallah. Resmi
         düşmanlarına   yetkililerin, yerel yöneticilerin, sivil toplum kuruluşları- Yayın Türü
       Gümüşhanelilerin   nın temsilcilerinin, sanayici ve iş adamlarımızın, esnaf ve  Yaygın Süreli
         en iyi cevabı  sanatkarlarımızın, bürokratlarımızın, hemşerilerimizin,  Grafik Tasarım
           olacaktır. komşularımızın, arkadaşlarımızın velhasıl Gümüşhane’ye  Tahir Sülek
                 gönül veren herkesin bir arada olacağı ve hasret gidereceği  tahirsulek@gmail.com
                 bir program olacağını arzu ediyor, Gümüşhane Vizyon  Tel : 0312 417 06 29
                 Dergisi ailesi olarak sizleri davet etmekten mutluluk duy- Basım Yeri
                 duğumuzu ifade etmek istiyoruz.           EPA-MAT - 0312 394 48 63
                                             www.epamat.com.tr
                 Şubat ayının bizler için ayrı ve özel bir yeri var; 15 Şubat
                 günü, Gümüşhane’mizin düşman işgalinden kurtuluşu-  İdare Yeri ve Yazışma Adresi
                 nun 102.yıldönümünü idrak edeceğiz. Ülkemizin birlik  Atatürk Bulvarı Meşrutiyet Mah.
                 beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu bugünlerde sergileye- Sanlı Han No: 105/606 Kızılay
                                             Çankaya / ANKARA
                 ceğimiz birlik ve beraberlik, bu ülkenin ve bu milletin  Tel : (0312) 417 06 29
                 düşmanlarına Gümüşhanelilerin en iyi cevabı olacaktır. Fax : (0312) 417 09 29
                 Tarihimiz boyunca canlarını bu vatan için vermiş tüm   Sosyal Medya
                 şehitlerimize Allah’tan rahmet, vatanımıza ve milletimize  https://www.facebook.com/
                 selametler diliyoruz.                  gumushane.vizyon
                  Allah’a emanet olunuz.                  e-posta
                                           gumushanevizyon@gmail.com
                              Alper tuna       Gümüşhaneli işadamları ve bürokratları
                                             tanıtım dergisidir.
                                              ISSN 2458-9578
                                           www.gumushanevizyon.com

                                                   OCAK 2020 1
   1   2   3   4   5   6   7   8