Page 6 - Gümüşhane Vizyon
P. 6

Haber
       Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Aralık 2019

       Cumartesi günü Doğan Grubunun 60. Kuruluş Yıl Dönümü

       Gala Gecesi’ne katıldı.        Her alanda çok daha büyük yatırımlara, çok daha büyük üretimlere, çok daha büyük ihracat-
       lara, çok daha büyük istihdamlara ihtiyacımız vardır. Ülkesine güvenerek, milletinin potansi-
       yeline inanarak, ileriye doğru bir adım atan herkesle birlikte yol yürümeye, destek vermeye,
       imkân sağlamaya hazırız.

        ÖMER ATALAY           bir başarı değil, aynı zamanda Türki-
                        ye’nin de kazanımıdır. Aldığı ödüller,
          onuşmasında, pek çok sek-  layık görüldüğü fahri doktoralar ve
          törde faaliyet gösteren Doğan  diğer uluslararası başarılarıyla kendisi
       KGrubunun 60 yıldır Türkiye    bu 60 yılın her anını değerlendirmiş-
       için katma değer ürettiğini dile geti- tir. Sayın Doğan, başarılı bir iş ada-
       ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın  mı, iyi bir Kelkit ve Gümüşhane sev-
       Doğan’a yaptığı hizmetler için teşek- dalısı olduğu kadar takdire şayan bir
       kür etti.             hayır ve kültür sanat insanıdır. Kur-
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın  duğu vakıf ile bu yönünü kurumsal-
                        laştırmıştır. Kendisinin 15 Temmuz
       Doğan’ın iş hayatının yeni nesillere  darbe girişimindeki ilkeli ve sağlam
       örnek olacak bir başarı hikâyesi oldu- duruşunun altını da özellikle bura-
       ğunu belirterek, şöyle dedi:    da çizmek istiyorum. Doğan Grubu
        “İlk şirketine 3 kişiyle başlayan  medyadan çekilmiş olsa da kendisi-
       Sayın Doğan, bugün 20 bin kişilik  nin diğer alanlardaki çalışmaları ve
       koca bir ailenin temsilcisidir. Anado- yatırımlarıyla bu güçlü demokratik
       lu’da kök salıp ardından Türkiye’nin  duruşu desteklemeyi sürdüreceğine
       değerli bir markası olmak, bunun da  inanıyorum.” 
       ilerisine giderek dünyanın tanıdığı  “Hepimizin ortak sloganının
       bir marka haline gelmek, sadece şahsi  ‘önce Türkiye’ olduğuna inanıyorum”


       4 OCAK 2020
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11