Page 8 - Gümüşhane Vizyon
P. 8

Haber
       KELKİT BELEDİYESİ ÇALIŞMALARINA


       ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR

       İLÇE GENELİNDE ASFALTLAMA SEFERBERLİĞİ…
       ÖZELLİKLE MAHALLE ARALARINDA HIZLA DEVAM EDİYOR
       İlçemizde bulunan stabilize yollara asfalt serim çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.
       Bizim ekip olarak davamız ve derdimiz, altyapısını tamamlamış, gelişmiş,
       hemşerilerimizin yaşamaktan mutlu oldukları bir ilçe imar etmek. Bunu da yaparken
       tüm mahallerimize acil olan sorunlarından başlamak kaydıyla eşit ve adil şekilde
       hizmet edeceğiz. Burada bizim en büyük gücümüz milletimizin duası ve desteğidir.


       Kuracağımız güneş enerji
       santralinden elde edeceğimiz
       gelirle hem belediyemizin
       elektrik masraflarını karşılaya-
       cağız hem de projelere kaynak
       aktaracağız.
       Günümüzün en önemli alter-
       natif enerji kaynaklarından
       biri olan güneş enerjisi yenile-
       nebilir olduğu için tükenmez,
       rezerv sıkıntısı yoktur bu ne-
       denle sürdürülebilir özelliğe
       sahiptir. Güneş enerjisi eko-
       nomik olarak dışa bağımlılığı
       azaltarak doğal kaynaklardan
       elde edilen gelirin artmasına
       olanak sağlar.
       Terminal, İşletme binamız ve
       hayvan pazarı çatılarına kuru-
       lacak olan bu sistem ilk etap-
       ta 2 MW daha sonra 1 MW
       daha eklenerek 3MW olarak
       hayata geçecek.

       6 OCAK 2020
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13