Page 7 - Gümüşhane Vizyon
P. 7

Söyleşi
         ürkiye’nin önemli iş adamlarından hemşehrimiz sayın Aydın Doğan bey ile

         hayatını ve Gümüşhane’yi konuştuk. Gümüşhane Vizyon Dergisi İmtiyaz
      T sahibi Alper Tuna’nın da bulunduğu, Dergimiz Editörü Önder Turhan’ın
      yaptığı özel söyleşide, Aydın Doğan bey samimi düşüncelerini okurlarımız ve
      hemşehrilerimizle paylaştı. Dergimizin sayın Aydın Doğan bey ile yaptığı özel
      söyleşi siz okuyucularımızla paylaşıyoruz.


                        ÖNDER TURHAN           Üzüldüğüm bir şey var ki; Gümüş-
     Bizim doğduğumuz          gumushanevizyon@gmail.com     hane’nin çok güzel bahçeleri ve bu
                                        bahçeler içerisinde evleri vardı. Sev-
     dönemlerde hem Kelkit           ncelikle sizinle bir arada  gili eşim Sema’yı dut ağacı üzerinde
     hem de Gümüşhane              olmaktan mutluyuz. Siz ili- coğrafya çalışırken görmüştüm. Kel-
                           miz ve ülkemiz için önemli
     çok gelişmiş değildi.       Öbir şahsiyetsiniz. Gümüş-     kit’te lise yoktu ve lise öğrenimim için
                                        Erzincan’a gittim. 1958 yılında da
     Posta haftada bir         hane’de doğup büyüdünüz ve eğitim  İstanbul’a geldim. Gümüşhane’den
     gelirdi, radyodan başka      için şehrimizden ayrıldınız. O süreç- ilgimi hiçbir zaman kesmedim ve Gü-
                                        müşhaneli olmaktan gurur duydum.
     iletişim aracı yoktu. Şu      ten biraz bahseder misiniz?    İlçe olarak da hiçbir zaman ayrım
                        Bizim doğduğumuz dönemlerde
     an 83 yaşındayım ve o       hem Kelkit hem de Gümüşhane çok  yapmadım. Kelkit’i daha iyi bilirim
     zamanların üzerinden        gelişmiş değildi. Posta haftada bir  ama ne Kelkit’ten ne de Gümüşha-
                                        ne’den hiçbir zaman kötü adam çıktı-
     70 yıl geçti. Bu süreçte     gelirdi, radyodan başka iletişim aracı  ğını duymadım. Gümüşhane; temiz
                       yoktu. Şu an 83 yaşındayım ve o za-
     tabii ki şehrimiz de çok      manların üzerinden 70 yıl geçti. Bu  insanların olduğu bir memlekettir.
     gelişti.              süreçte tabii ki şehrimiz de çok gelişti.  Havası da, suyu da, insanı da, kokusu
                                        da güzeldir.
                                        Şehrimizle ilgili aklınıza gelen bir
                                        anınız var mıdır?
                                          Kürtün ile ilgili bir anımı anlatmak
                                        isterim. Evlendiğimde rahmetli Enver
                                        Topkara’nın davetlisi olarak Gümüş-
                                        hane Valisi Mustafa Karaer, Kayın-
                                        pederim kayınvalidem ve birkaç kişi
                                        ile Kürtün’e gittik. Rahmetli Topkara
                                        bizi Kadırga Yaylası’na götürmek iste-
                                        diğini söyledi. Sema ve ben kamyon
                                        kasasına bindik. Hepimize birer silah
                                        verdiler. Yaylaya yaklaşırken silah ses-
                                        leri gelmeye başladı ve Sema’da onlara
                                        eşlik etti. Dönüşte herkesin silahını
                                        aldılar fakat Sema’ya silahını hediye
                                        ettiler, o da yıllar sonra bizimle bir-
                                        likte çalışan Bayburtlu Mustafa Köse-
                                        oğlu’na hediye etti. Evlenmeden önce
                                        Sema’dan 3 şeyi öğrenmesini istedim;
                                        ata binmek, Kuran okumak ve silah
                                        kullanmak. Kelkit’te bunlar önemli
                                        idi. Ben İstanbul’da iken Kız karde-
                                        şim onu Kelkit’e götürmüş ve silah
                                        kullanmayı öğretmiş. Lütfü Doğan


                                             TEMMUZ 2019 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12