Page 11 - Gümüşhane Vizyon
P. 11

Tanıtım     Temel Kaya’nın

     Başarı Öyküsü
     Kaleme Alındı:
     Sessiz Devin


     Kalesi     Gümüşhane’nin Kale kö-
     yünde tarımla uğraşan bir
     ailenin çocuğuyken hayal-

     lerinin peşinden koşan ve
     kurduğu Kale markasını
     dünya çapında şöhrete
     ulaştıran Temel Kaya’nın
     hayatı, gazeteci Bünyamin
     Aygün tarafından kaleme
     alındı.


      FATMA ÖZKAN TUNA
        oçkaya Holding’in kurucusu
        merhum Temel Kaya’nın haya-
     K tını anlatan “Sessiz Devin Ka-
     lesi” adlı kitap okuyucuyla buluştu.
      Koçkaya Holding’in kurucusu mer-

     hum Temel Kaya’nın hayatını anla-
     tan  “Sessiz Devin Kalesi” adlı kitap
                                        okuyucuyla buluştu.
                                         Gümüşhane’nin Kale köyünde ta-
                                        rımla uğraşan bir ailenin çocuğuyken
                                        hayallerinin peşinden koşan ve kur-
                                        duğu Kale markasını dünya çapında
                                        şöhrete ulaştıran Temel Kaya’nın ha-
                                        yatı, gazeteci  Bünyamin Aygün  ta-
                                        rafından kaleme alındı. Doğan Kitap
                                        tarafından yayınlanan eserde, 1999
                                        yılında hayatını kaybeden Temel Ka-
                                        ya›nın başarılı yaşamı, hedeflerine
                                        ulaşmak isteyenlere yol gösterecek bir
                                        kılavuz niteliğinde anlatılıyor. Kitabın
                                        yazar gelirinin ise eğitim kurumlarına

                                             TEMMUZ 2019 9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16