Page 13 - Gümüşhane Vizyon
P. 13

leri Bakanlığı’nın birçok mesleki kurs ve  tavsiye ederdi. Tabii ki diğer aile fertle- karar verdim. O günden beri mesleğe
     eğitimlere katıldım.        rimin de hakkını ödeyemem. Milli eği- tam bir sevdayla bağlandım ve kutsal
                       tim müdürü ve hakim olan ağabeylerim  mesleği hedefledim.
     TSK Barış İçin Ortaklık Merkezi (BİOEM)
     de İçişleri Bakanlığını temsilen TU-620  strateji belirlememde ve hedefe pratik  Yaklaşık 1 yıldır Pınarbaşı kaymakamı
     KRİZ MÜDAHALE HAREKÂTI KARARGÂH  olarak ulaşmamda bilgilerini ve tecrü- olarak görev yapıyorsunuz, Pınarbaşı halkı
     SUBAYI KURSU (2016) ACT-620 CRISSI  belerini hep benimle paylaştılar. Anne- için neler söylemek istersiniz?
     RESPONSE OPERATIONS STAFF OFFICER  min ve diğer ablalarımın hayır duaları  Şeyh Şa’ban-i Veli Hazretleri’nin, Şehit
     COURUSE gibi Genel Kurmay Başkanlı- benim için çok önemli idi. Eşimin des- Şerefe bacıların şereflendirdiği bu kut-
     ğı’nın kurslarına katılma fırsatım oldu. teğini ve fedakarlığını ise hep akamda  sal topraklarda yaklaşık 1 yıldır Pınar-
                       hissettim. Hepsine teşekkür ediyorum.
     Kaymakam olmaya nasıl karar verdiniz? Ortaokula gittiğim bir dönemde zama- başı ilçe kaymakamı olarak bu şerefli
     Babam rahmetli Şiran’ ın eski siyasetçi- nın Şiran kaymakamını babamla birlikte  millete hizmet etmenin mutluluğu ve
                                         gururu içinde görev yapıyorum. Ülke-
     lerinden olup, Gümüşhane ve Şiran il- ziyaret etmiş Kaymakam beyin elini öp- mizin çoğu bölgesinde görev yaptım.
     çemizde uzun dönem ilçe başkanlığı ve  müştüm. Kaymakam bey bu ziyarette  Cennet vatan ülkemizin her tarafının
     1996-1998 yılında İl genel meclis üyeliği  bana güzel nasihatler etmiş beni çok  farklı kültürleri ve sosyal yapıları var
     yapmış, memleketimize önemli hizmet- etkilemişti. O gün kaymakam olmaya  ancak değişmeyen tek şey halkımız mi-
     leri olmuş, sevilen bir siyasetçi ve İş ada-              safirperverliği, nezaketi, devletine, şanlı
     mıydı. Babam imkânsızlıklardan ve o                  bayrağımıza, mukaddesatına bağlılığı
     zamanın sosyolojik şartlarından dolayı                 ve teröre karşı dik duruşu, bunların hep-
     okuyamamış ve bunun derin ızdırabını                  si ve daha fazlası Pınarbaşı ilçemizde
     çekmiş bir insandı. Bize “ya kazmanın               var.
     sapından tutacaksınız ya kalemin sapın-
     dan tutacaksınız der” memleketimiz-                 Kaymakam olduktan sonra Pınarbaşı’nda
     de malum ya okuyacaksın ya da baba                yaptığınız icraatlardan bahseder misiniz?
     mesleği inşaatta çalışacaksın. Ama ba-                 Göreve atandığım her bölgede göreve
     bam bizi inşaattan uzak tutarak Şiran’                 başlamadan kalacağım süreyi de dikka-
     da inşaat işleri iyi olmasına rağmen sırf               te alarak hedefler belirlerim. Pınarbaşı
     çocuklarım okusun diye Ankara’ ya ta-                 ilçemizde 3 ana hedef koyarak işe baş-
     şınmıştır.                               ladım; turizm, eğitim ve sosyal alanında
                                         öncelikli hedefler belirledim.
     Benim kaymakam olmamda babamın
     çok emeği vardır. Babam devletçi bir                  İlçemiz Pınarbaşı, ülkemizin ve Kasta-
     insandı. Bizim okuyup devlet kademe-                  monu ilimizin tanıtılmayı bekleyen en
     lerinde görev almamızı, bu aziz millete                önemli turizm bölgelerindendir. Dünya-
     hizmetkâr olmamızı tavsiye ederdi. Bu-                 nın en büyük kanyonlarından biri olan
     nun için en güzel ve şerefli mesleklerin-               Valla, Horma kanyonları, mağaraları ve
     den biri olan kaymakamlık mesleğini                  şalelerine sahip ender ilçelerimizden

                            Gümüşhane
                          IZYON    11 Haziran 2016
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18